Shalom!
Kosár

Vásárlási szerződés

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2021. május 12. napjától visszavonásig vagy módosításig

1.          BEVEZETŐ

 

1.1.     Jelen általános szerződési feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Glitsenstein Shoshana e.v. (székhely: 1137 Bp, Újpesti rakpart 1. 2/9..; adószám: 69339471-1-41), mint szolgáltató („Szolgáltató”) által üzemeltetett és a www.judaicashop.hu cím alatt elérhető webáruház („Webáruház” vagy „Webshop”) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vásárló („Vásárló”) és a Szolgáltató (Vásárló és Szolgáltató a továbbiakban együttesen: „Felek”) jogait és kötelezettségeit, azaz a távollévők között létrejövő termék adás-vételi szerződés tartalmát. Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Webáruházon keresztül bonyolódik.

 

1.2.     Amennyiben jelen szerződés a fogyasztó, mint szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, a Szolgáltató szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

1.3.     A Szolgáltató Webshopot üzemeltet, hogy az így értékesített termékek ellenértékét felhasználhassa tevékenységei során az alapítvány céljainak elérése érdekében.

 

1.4.     Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek és a későbbiekben sem lesz írásban hozzáférhető, magatartási kódexre nem utal.

 

1.5.     A szerződés megkötése kizárólag magyar nyelven történik.

 

1.6.     Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel

 

·     a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

·     az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

·     a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet; és

·     a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire.

 

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

 

1.7.     Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható a következő weboldalról: www.judaicashop.hu/aszf    

 

1.8.     Tájékoztatjuk Önt, hogy az online rendelésekkel, a szállítás folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeken állunk rendelkezésére.

 

2.          SZOLGÁLTATÓ

 

2.1.     Név: Glitsenstein Shoshana

Székhely: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 1. 2/9.

Üzlet, postacím: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 1-3

Telefon: +36 30 0980 271

E-mail: judaica@zsido.com

 

3.          A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA

 

3.1.     Ön a Webáruház használatával, illetve a vásárlásával magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, tudomásul veszi és elfogadja az abban foglaltakat. A Webáruházban történő vásárlás feltétele a jelen ÁSZF elfogadása a létrejövő egyedi szerződés elválaszthatatlan részeként. A Szolgáltató technikai eszközök útján biztosítja, hogy a Webáruházban létrejövő vásárlásokat megelőzően beszerezze a Vásárló kifejezett nyilatkozatát a jelen ÁSZF elfogadása tárgyában.

 

3.2.     Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. A Szolgáltatónak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja, illetve kiderítse, ki kezdeményezte az online tranzakciót felhasználóként, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.

 

3.3.     Jelen ÁSZF hatálya alatt a Webáruházban megvételre kínált termékek értékesítése kizárólag végfelhasználó részére történik. A termékek kereskedelmi újra, illetve továbbértékesítése nem engedélyezett. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt az ajánlattétel.

 

4.          A VÁSÁRLÁS MENETE

 

4.1.     A Webáruházban található termékeket a Szolgáltató katalógusba sorolta, amely katalógusból a termékeket Ön az egyes kategóriákra kattintva érheti el. Jelen ÁSZF értelmében terméknek minősül a Szolgáltató által a Webáruházon keresztül eladásra bocsátott, birtokba vehető, forgalomképes ingó dolog. A termékre kattintva megtekintheti a termék részletes leírását, elérhetőségét, mennyiségét, nettó és bruttó vételárárát, illetve a termékről készült képeket, melyek minden esetben csak illusztrációként szolgálnak.

 

4.2.     Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a Webáruházban a termékek mellett találnak, azonban ezek az árak még nem tartalmazzák a szállítási költséget. A megjelenített ár nem tartalmazza az esetlegesen kialkudott vagy érvényesített egyéni kedvezményeket, de tartalmazza az aktuális akciókat. Akciós termékek esetében az egyedi akciós ár a készlet erejéig tart. A termék szállításának díja a szállítási módtól és a vételár kifizetésének módjától függően eltérő lehet. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt jelenik meg.

 

4.3.     Egyes kedvezmények igénybevételével összefüggésben az alábbi korlátozásokat szükséges figyelembe venni: akciós árú termékek esetében további (egyedi/törzs) kedvezmény nem érvényesíthető; határozott idejű/lejáratú kedvezmények csak a megadott időszakban érvényesek és felhasználhatók; kedvezmények (egyedi/törzs) összevonására, halmozására nincs lehetőség.

 

4.4.     Amennyiben a Webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Vásárlót az új adatokról. A Vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl. 0 Ft, 1 Ft). Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a Webshopban hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató, a telefonon vagy e-mailben felveszi a Vásárlóval a kapcsolatot és felajánlja, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli-e valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 

4.5.     A Vásárló a „Kosárba” ikonra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, amely tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. A Vásárló választhat, hogy tovább navigál a Webáruházban vagy befejezi a tájékozódást és elindítja a megrendelés folyamatát a „Kosár” vagy a „Pénztár” gombra kattintva. Ha a Vásárló a „Kosár” lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát vagy módosíthatja azt, továbbá aktiválhatja kuponkódját vagy érvényesítheti ajándékutalványát. A „Pénztár” gomb megnyomásával az adatok kitöltéséhez érünk, ahol a Vásárló megadhatja a szállítási/számlázási címet, kiválaszthatja a szállítási és fizetési módot.

 

4.6.     A vásárlás feltétele az érvényes regisztráció. A regisztráció során létrehozott fiókjában szereplő adatokat bejelentkezés után bármikor megtekintheti vagy módosíthatja, regisztrációját a későbbiekben bármikor egészben is törölheti. Fontos, az esetleges adatváltozások átvezetését a következő vásárlást megelőzően végezze el! Az adatok megadását követően Vásárló a „Rendelés megerősítése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével kapcsolatban, vagy e-mailben jelezheti a Szolgáltató felé egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. Addig az időpontig, amíg a Vásárló be nem fejezi („Rendelés megerősítése”) a megrendelési folyamatot és a rendelés kötelező érvényűvé nem válik (ajánlati kötöttség), a Vásárló bármikor törölheti a megrendelést azáltal, hogy a fentiekben leírt, a megrendelés elküldéséhez vezető lépéseket megszakítja és elhagyja azt a weboldalt, amelyen a megrendelés leadására lehetőség van.

 

4.7.     Adatbeviteli hibák javítása: Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ha a Vásárló tévedésből vagy téves tartalommal küldi meg az adásvételi szerződés megkötésére irányuló nyilatkozatát, jelezze e-mail üzenetben vagy telefonon mielőbb a hibát a Szolgáltató felé.

 

4.8.     A Webáruházban az áruk kapcsán feltüntetett árak és más tájékoztatások nem minősülnek ajánlattételnek, ez csupán felhívás ajánlattételre. Az ajánlatot a jelen szerződés szerint a Vásárló teszi, amennyiben jelzi vételi, megrendelési szándékát a Szolgáltató felé. A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató által küldött visszaigazoló e-mail a Vásárló számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik. A megrendelés leadásakor (elküldésekor) a Vásárló elfogadja a jelen általános szerződési feltételeket.

 

4.9.     A kötelező érvényű megrendelés leadása után a Vásárló a megrendelésben megadott e-mail címre visszaigazolást kap a megrendelésről, amelynek egyebek mellett tartalmaznia kell a megrendelés számát és a megkötött adásvételi szerződés adatainak az összefoglalását. A Szolgáltató köteles a Vásárló megrendelését 48 órán belül visszaigazolni. Amennyiben a 48 órás visszaigazolási kötelezettség ideje alatt a Vásárló nem kapott értesítést, megszűnik az ajánlattételi kötöttsége. Kérjük, ellenőrizze spam beállításait, illetve a különböző automata mappákat, mert visszaigazoló levelünk emiatt elkerülheti figyelmét.

 

4.10.  Amennyiben valamely adatbeviteli hibát csak a visszaigazoló e-mail alapján észlel, úgy ennek javítását kezdeményezheti a visszaigazoló e-mail alapján 1 munkanapon belül küldött válasz e-mail útján is. Ezt ugyanakkor már szerződés módosítási javaslatnak tekintjük és a szerződés teljesítését felfüggesztjük addig, amíg a megkeresése alapján a javítás megtörténik és a javított adatok helyességét megerősíti.

 

4.11.  A Vásárló elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra, e-mail fogadására nem alkalmas e-mail elérhetőség megadására visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség továbbá az abból adódó károkért, ha a Vásárló a regisztráció során meghatározott jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

5.          FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK, ÁTVÉTEL ÉS KISZÁLLÍTÁS

 

5.1.     A megrendelt termékek vételárát magyar fizetőeszközben (magyar forintban) kell megfizetni. A megrendelt termék a teljes vételár és szállítási díj kifizetésig a Szolgáltató tulajdonában marad.

 

5.2.     Ön az alábbi fizetési formák közül választhat:

 

·     Kiszállítás esetén fizetés utánvéttel: A futár részére a csomag átvételekor kell kifizetni készpénzben vagy bankkártyával a megrendelés fizetendő végösszegét szállítási költséggel együtt a megrendelt termékek után. Magyarországon 5 kg tömegig 1.500, - Ft a szállítási díj, külföldi cím esetén egyedi ajánlatot készítünk.

 

·     Üzletünkben történő személyes átvétel esetén nyitvatartási időben: készpénz, bankkártya, ajándékutalvány.

 

5.3.     A Szolgáltató vállalja, hogy az árukat minden alkotóelemmel és kiegészítővel együtt az adásvételi szerződésnek megfelelően szállítja ki Vásárló részére. A megrendelés leadásakor a Vásárló az alábbi szállítási módok közül választhat:

 

·     szállítás futárszolgálattal a megrendelésben megadott címre;

 

·     személyes átvétel a Szolgáltató üzlethelyiségében nyitvatartási időben.

 

5.4.     Vásárló köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem köteles elfogadni.

 

5.5.     Vevő köteles olyan címet feltüntetni szállítási címként, ahol a szállítás napján biztosan tartózkodik valaki, aki át tudja venni a csomagot. A várható kézbesítési idő a megrendelés másnapjától számított 1-8 munkanap. Amennyiben a termék nincs raktáron, úgy e-mail és/vagy telefon útján értesítjük a várható szállításról.

 

5.6.     Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatja, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak.

 A Webáruházban bankkártyás, banki előreutalásos, vagy utánvétes fizetésre van lehetőség, mely lehetőségek közül a Vevő a megrendelési folyamat során választhat.

Fizetés bankkártyával: A Webáruházban a Vevő online, Visa, Mastercard vagy American Express bankkártyával is fizethet. Ennek a fizetési módnak az igénybe vételéhez a megrendelési folyamat során a „bankkártya” lehetőséget kell választani, majd a Vevő a pénztárból átirányításra kerül a pénzügyi művelet feldolgozását végző SimplePay oldalára, ahol a fizetés történik, melynek során a bankkártyát kibocsátó társaság, a kártyaszám és az érvényesség dátuma mellett a bankkártya ellenőrző kódjának megadása szükséges. Az ellenőrző kód a bankkártya hátoldalán található 3 jegyű szám, amely az internetes fizetés biztonságosságát szolgálja. A legmodernebb kódolási technikák, mint pl. a Secure Socket Layer (SSL) és a 3D-Secure-eljárás az interneten is a lehető legnagyobb biztonságot kínálják a fizetésre. A bankkártyás vásárlási lehetőség a teljes JUDAICA WEBSHOP kínálatra vonatkozik.

6.          ELÁLLÁS, FELMONDÁS

 

6.1.     A Webáruházban kötött szerződés esetén a fogyasztót az adott megrendelés alapján kiszállított termék(ek) Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolható indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Hasonlóképpen, ha a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult tizennégy 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést, azaz a fogyasztó az elállási, felmondási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

 

6.2.     A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (azaz akár a tizennegyedik napon) elküldi elállási, felmondási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A nyilatkozatot a Szolgáltató fentebb megjelölt címére kell eljuttatni postai úton, e-mailben vagy akár a következő, e célból létesített weboldalon keresztül: www.judaicashop.hu/index.php?route=account/return/insert. A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát gyakorolhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében található nyilatkozat minta kitöltésével és bármely egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján is. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási/felmondási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

6.3.     Fogyasztó elállás/felmondás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató fentebb feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. Ha valamilyen okból kifolyólag egy adott megrendeléshez kapcsolódó termékeket különböző időpontokban szállítanánk ki, úgy az elállási jog gyakorolhatóságának határideje az utolsóként kiszállított termék átvételétől számítandó.

 

6.4.     A Szolgáltató postai csomagokat technikai okokból sajnos nem tud fogadni. Kérjük, hogy a termékeket minden esetben valamely futárszolgálattal, vagy ügyfélszolgálatunkkal történt előzetes egyeztetés után, személyesen szállítsa vissza!

 

 

6.5.     Ha a fogyasztó az előző pontban foglaltak szerint eláll a Szolgáltatóval kötött szerződéstől vagy felmondja azt, a Szolgáltató legkésőbb az elállásról/felmondásról való tudomásszerzésétől számított 30, azaz harminc napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

 

6.6.     A Szolgáltató a fentieknek megfelelő elállás esetén a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 

6.7.     Amennyiben a fogyasztó utánvéttel vásárolta meg az elállással/felmondással érintett termék(ek)et, úgy a fogyasztó felelőssége, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályozással összhangban álló olyan visszajuttatási módot válasszon, amely biztosítja az általa ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeg számára megfelelő módon történő visszajuttatásának lehetőségét.

 

6.8.     Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

 

6.9.     A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

6.10.  A termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli.

 

6.11.  A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a fogyasztó felel. Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget.

 

6.12.  A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

7.          KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

 

7.1.     A kellék- és termékszavatosságra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a fentebb már hivatkozott, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztatóban foglaltak szerint közöljük és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint:

 

7.2.     Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Ön az eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Ön az eladó vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az eladó vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

7.3.     Termékszavatosság 

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

 

·      a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 

·      a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 

·      a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

 

A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

7.4.     Abban az esetben, ha a kiszállított terméknek látható anyag- vagy gyártási hibája van, ideértve a szállítás során keletkezett sérüléseket, kérjük, hogy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölje velünk e-mailben vagy vállalkozásunk címére küldött levélben, vagy pedig az áru átvételekor a fuvarozó munkatársának. Ha a vevő hibás teljesítésből eredő jogát érvényesíti, az eladó írásban visszaigazolja a jog érvényesítésének időpontját, a javítás elvégzését és annak időtartamát.

 

8.          PANASZKEZELÉS

 

8.1.     Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait (panaszait) az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

8.2.    Glitsenstein Shoshana

székhely: 1137 Bp, Újpesti rakpart 1. 2/9.

nyilvántartási szám: 53039835

adószám: 69339471-1-41

stat. számjel: 69339471-8559-231-01


 

8.3.     A Vásárló a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

8.4.     Az írásbeli panaszt a Szolgáltató - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc (30) napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt (5) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panasz elutasítása esetén a következő fejezetben foglalt jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ön előtt.

 

9.          VITARENDEZÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

 

9.1.     Felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben a Felek között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita egyeztető tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a fogyasztó rendelkezésére:

 

9.2.     A fogyasztó - panasz elutasítása esetén, annak jellege szerint - békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett független testület. Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület:

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu  

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

 

A békéltető testületek elérhetőségei: www.bekeltetes.hu  

 

9.3.     Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el. A kormányhivatalok elérhetőségei: www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek  

 

9.4.     Online vitarendezési platform: Az ODR az EU interaktív fogyasztóvédelmi platformja, melynek segítségével a fogyasztó panaszt tehet a következő címen: www.ec.europa.eu/consumers/odr  

 

9.5.     A hazai OVR kapcsolattartó pont elérhetőségei az alábbiak:

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium - Európai Fogyasztói Központ
Székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
Levelezési cím: 1440 Budapest Pf. 1.
Telefon: 06-1-795-52-33
E-mail: 
odr@itm.gov.hu   

 

9.6.     A fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

10.       ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

10.1.  A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

10.2.  A Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

 

10.3.  Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti az ÁSZF többi részének érvényességét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a szabályozások érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezések gazdasági célkitűzéseinek.

10.3.

10.4.  A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-t bármikor egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításai eltérő kikötés hiányában a Webáruház honlapján történő közzététellel lépnek hatályba és e dátumtól alkalmazandóak.

 

10.5.  A weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a jelen weboldalon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. A személyes adatok Szolgáltató általi kezelésére vonatkozó információkat az Adatkezelési Tájékoztató, a felhasználási feltételeket a Jogi Nyilatkozat tartalmazza, mely dokumentumok jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik.


1. számú melléklet

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA

(csak az adás-vételi szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:  Glitsenstein Shoshana (1137 Budapest, Újpesti rakpart 1. 2/9. .telefon: +36 30 0980271; e-mail: judaica@zsido.com)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Fogyasztó neve:

Fogyasztó(k) címe:

Fogyasztó(k) aláírása:

 

 

Ez az oldal cookie-kat használ. Ha folytatja a böngészést a webhelyen, akkor elfogadja a cookie-k használatát.